[tintuc]

Quy hoạch trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương)
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang tổ chức lấy ý kiến người dân để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 có một số dự án trọng điểm như sau :

Dự án mở rộng KCN Đất Cuốc (342 ha) Xã Đất Cuốc
Dự án KCN Vsip 3 (804 ha) Xã Tân Lập
Khu công nghiệp Tân Lập 1 (200 ha) Xã Tân Lập
Khu nhà ở Thái Bình (2,03 ha – đăng ký 2019) Xã Tân Bình – Văn bản 5884/UBND-KTN ngày 05/12/2018 của UBND Bình Dương
Chợ và Khu nhà ở thương mại Tân Thành (7,96ha) Xã Tân Thành – Đơn đăng ký doanh nghiệp; VB số 4904/UBND-KTN ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương
 Khu nhà ở Quang Phúc 3 (13,7 ha) Xã Bình Mỹ – Công văn số 3691/UBND-KT ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về chấp thuận cho đăng ký đầu tư
Khu nhà ở Tân Thành (1,62 ha) Xã Tân Thành – VB số 4451/UBND-KT ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Bình Dương V/v chấp thuận cho đăng ký đầu tư
Khu nhà ở Tân Mỹ – xã Đất Cuốc (5,86 ha) Xã Đất Cuốc – VB số 1835/SXD-QLN ngày 20/5/2020 của Sở Xây dựng về việc thông báo việc đăng ký đầu tư dự án

[/tintuc]