[tintuc]

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đến năm 2030 cập nhật mới nhất bao các công trình dân dụng, cơ quan, công nghiệp, hạ tầng giao thông, giáo dục, …

     Quy hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đến năm 2030

 QHSDĐ – HUYỆN BÀU BÀNG 2030 (17.5MB)[/tintuc]